Научен експеримент за директна мозъчна комуникация

Директна комуникация от един човешки мозък в друг На 12 август във Вашингтонския университет беше проведен интересен експеримент, който покзва,

Прочетете повече